Kanada

W tym bogatym, wielonarodowym, wielokulturowym państwie w Ameryce Północnej oficjalnie obowiązują języki francuski i angielski. Kanadyjskie władze od wielu lat starają się, by te dwa języki były tak samo ważne, na równi popularne, ale niestety wyraźnie widać, że chętniej stosowany i dominujący w komunikacji międzyludzkiej jest ten drugi, który Kanadyjczycy uważają za swój język ojczysty.

Języka francuskiego jako ojczystego używają mieszkańcy Quebecu, Ontario, Manitoby, Brunszwiku, ponieważ w tych właśnie prowincjach jest najwięcej ludności francuskojęzycznej. Europejczycy wyjeżdżający do Kanady nie powinni mieć kłopotów z nawiązaniem komunikacji językowej, bo przecież tam funkcjonują znane im języki.

Pewnie nieco się różnią od europejskiej wersji z racji na naturalne naleciałości dialektów lokalnych, ale nie aż do tego stopnia, by nie móc się porozumieć. Wielu Polaków wyjechało do Ameryki Północnej w chwili odzyskania niepodległości i na miejsce swego życia wybrało właśnie Kanadę.

Istnieje tam liczna Polonia kanadyjska, która pielęgnuje swój ojczysty język, ale zarazem doskonali jeden z obowiązujących w ich prowincji, bo przecież posługuje się nim każdego dnia. W tym wielonarodowym kraju obecnych jest dużo kultur i można usłyszeć różne języki np.

obudowy.duzy.net.pl

chiński, niemiecki, włoski i jeszcze wiele innych. Jeżeli zdecydujemy się na wyjazd turystyczny do Kanady, to wystarczy, że będziemy znali język francuski lub angielski, bo nawet mniejszości językowe starają się obydwa poznać na tyle, by ułatwiały porozumiewanie się.

.