Finlandia

www.zimnacrew.pl Partner sprzedaje kasy fiskalne Poznań Wilda, ul. Fabryczna 1

Republika Finlandii to północnoeuropejski kraj, gdzie równolegle współistnieją dwa języki, choć jednego z nich, fińskiego, używa ponad 90% ludności. Na Wyspach Alandzkich natomiast króluje wyłącznie język szwedzki. Zarówno język fiński, jak i szwedzki noszą status języka urzędowego.

www.cometohelp.pl

Poza tym w Finlandii, w niewielkim wprawdzie procencie, funkcjonuje jeszcze język rosyjski i estoński, a na dalekiej północy język lapoński. Finlandia to kraj, w którym obowiązkowo naucza się w szkołach powszechnych obu języków urzędowych, choć wzbudza to obecnie coraz więcej kontrowersji. Obywatele fińscy mają obowiązek poznania języka szwedzkiego, z kolei mniejszość szwedzkojęzyczna obowiązkowo uczy się języka fińskiego.

Ponad połowa Finów zna niezwykle popularny wszędzie język angielski, który jest swego rodzaju wytrychem językowym na całym świecie. Z uwagi na to, że fiński i szwedzki należą do bardzo trudnych języków, obserwuje się małą liczebnie grupę Polaków, którzy pojechali tam w poszukiwaniu pracy. Atrakcyjnych ofert pracy jest dostatecznie dużo, lecz język stanowi w tym przypadku dość trudną do pokonania barierę.

W sprzyjających okolicznościach możemy jednak trafić na pracodawcę, dla którego ważna i wystarczająca będzie znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Popularne są natomiast turystyczne wyjazdy do Finlandii, podczas których możemy polegać na doświadczeniu przewodników w kontaktach z mieszkańcami, a ponadto wspomagać się doskonale znanym większości językiem angielskim..