Belgia

Pięknie haftowane http://www.haftinaatelier.pl/home/szaty-liturgiczne/kapy/ kapy liturgiczne Komplety kielichowe http://ornaty.pl/pol_m_Bielizna-Oltarzowa-228.html bielizna kielichowa

Królestwo Belgii to państwo europejskie, w którym funkcjonują trzy języki urzędowe, niderlandzki, francuski i niemiecki. Stąd też w tym kraju kształcenie dzieci i młodzieży odbywa się według trzech programów, pomimo tego, że obowiązuje tam jeden model szkolnego systemu. Z powodu trzech stref językowych działają trzy władze oświatowe. Każda z tych stref ma także własny parlament, swojego premiera inną flagę i swój hymn.

To federacyjne państwo jest podzielone na trzy regiony, a w każdym z nich obowiązuje inny język. I tak istnieją, na północy kraju Region Flamandzki z językiem niderlandzkim, na południu Region Waloński z językiem francuskim oraz Region Stołeczny Brukseli, gdzie oficjalnie używa się obu tych języków, choć w przeważającej części jednak francuskiego. Na niewielkim obszarze wschodniej Belgii natomiast mieszkańcy posługują się językiem niemieckim. Belgia to kraj dosyć skonfliktowany z powodu różnic językowych i kulturowych między regionami, zatem warto o tym wiedzieć planując tam podróż, żeby niepotrzebnie nie narazić się na problemy.

Dobrze też dokładnie sprawdzić, w jakim regionie będziemy przebywali, żeby mieć możliwość porozumienia się z mieszkańcami w obowiązującym tam języku. Obcokrajowców przebywających na terenie Belgii może zdziwić fakt stosowania różnych określeń w stosunku do jednego zagadnienia. Dotyczy to np. języka niderlandzkiego, o którym w kontekście do samych mieszkańców kraju mówi się flamandzki, a który jest swoistą odmianą tego starego języka.

Warto też mieć świadomość tego, że Region Flamandzki nazywany jest krótko Flandrią..